Луценко Наталія Андріївна

Загальна сума сукупного доходу: 79559 грн.
заробітна плата 79558 грн.
інші види доходів 1 грн.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта: не має
Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта: не має
Загальна сума сукупного доходу членів сім`ї декларанта: 48790 грн.
заробітна плата 3779 грн.
пенсійні виплати 31508 грн.
дохід від передачі в оренду майна 4817 грн.
інші види доходів 8686 грн.
Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім`ї декларанта :
земельні ділянки 11600 м2
житлові будинки 96,5 м2; 33,1 м2
інше нерухоме майно (земельна частка (пай) 27900 м2
Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім`ї декларанта :
сума коштів на рахунках у банках 4507 грн.
номінальна вартість цінних паперів 50 грн.