Інформація про нормативно – правові засади діяльності виконавчого комітету Михайлівської сільської ради

 

Відповідно до Закону України “Про місцева самоврядування в Україні” правовий статус виконавчих органів сільської ради встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Виконавчий комітет сільської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцева самоврядування в Україні ” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Відповідно до ст.140 Конституції України, ст.ст. 27-40 Закону України “Про місцева самоврядування в Україні” виконавчий комітет сільської ради на відповідній території забезпечує:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

4) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

5) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Згідно з ст.ст. 27-39 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів сільських рад у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:

соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

бюджету, фінансів і цін;

управління комунальною власністю;

житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку;

будівництва;

освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

соціального захисту населення;

зовнішньоекономічної діяльності;

оборонної роботи;

адміністративно-територіального устрою;

реєстрації місця проживання фізичних осіб;

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

надання безоплатної первинної правової допомоги;

відзначення державними нагородами України.

Виконавчий комітет сільської ради вирішує й інші питання, віднесені законами до його повноважень.

Відповідно до ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.